ZUMBA

Calo tiêu thụ:

Cường Độ Tập Luyện:

380

Lợi ích

Linh hoạt cơ thể | Giảm Căng Thẳng | Giảm mỡ cơ thể

Tim mạch

Tâm Trạng

Quy Trình Tập Luyện

60 Phút

10 Phút

Làm nóng cơ thể

15 Phút

Hình thức khiêu vũ trong ngày

25 Phút

Tập luyện chính

10 Phút

Làm mát cơ thể

Zumba như một bài tập cardio mà bạn có thể vừa tận hưởng âm nhạc sôi động kết hợp với vận động cơ thể

ZUMBA

Calo tiêu thụ:

380

Cường Độ Tập Luyện:

Lợi ích

Linh hoạt cơ thể | Giảm Căng Thẳng | Giảm mỡ cơ thể

Tim mạch

Tâm Trạng

Quy Trình Tập Luyện

60 Phút

10 Phút:

Làm nóng cơ thể

15 Phút:

Hình thức khiêu vũ trong ngày

25 Phút:

Tập luyện chính

10 Phút:

Làm mát cơ thể

Zumba như một bài tập cardio mà bạn có thể vừa tận hưởng âm nhạc sôi động kết hợp với vận động cơ thể