Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

LỊCH TẬP GROUPX - YOGA

Hệ thống phòng tập tiêu chuẩn 5 Sao với trang thiết bị, máy móc tập luyện nhập khẩu từ
các thương hiệu hàng đầu thế giới!

Lịch Tập Yoga Class & Group-X Tháng 11

Lịch Tập Tuần 1

( 28/10 - 04/11 )

Lịch Tập Tuần 2

( 06/11 - 13/11 )

Lịch Tập Tuần 3

( 15/11 - 21/11 )

Lịch Tập Tuần 4

( 22/11 - 28/11 )

Lịch Tập Yoga Class & Group-X Tháng 12

Lịch Tập Tuần 1

( 29/11 - 04/12 )

Lịch Tập Tuần 2

( 05/12 - 11/12 )

Lịch Tập Tuần 3

( 12/12 - 19/12 )

Lịch Tập Tuần 4

( 20/12 - 27/12 )

Lịch Tập Yoga Class & Group-X Tháng 09

Lịch Tập Tuần 1

( 28/08 - 03/09 )

Lịch Tập Tuần 2

( 04/09 - 10/09 )

Lịch Tập Tuần 3

( 11/09 - 17/09 )

Lịch Tập Tuần 4

( 18/09 - 24/09 )

Lịch Tập Yoga Class & Group-X Tháng 10

Lịch Tập Tuần 1

( 25/09 - 01/10 )

Lịch Tập Tuần 2

( 02/10 - 08/10 )

Lịch Tập Tuần 3

( 12/10 - 19/10 )

Lịch Tập Tuần 4

( 20/08 - 27/10 )

Lịch Tập Yoga Class & Group-X Tháng 07

Lịch Tập Tuần 1

( 03/07 - 09/07 )

Lịch Tập Tuần 2

( 10/07 - 16/07 )

Lịch Tập Tuần 3

( 17/07 - 23/07 )

Lịch Tập Tuần 4

( 24/07 - 30/07 )

Lịch Tập Yoga Class & Group-X Tháng 08

Lịch Tập Tuần 1

( 31/07 - 06/08 )

Lịch Tập Tuần 2

( 07/08 - 13/08 )

Lịch Tập Tuần 3

( 14/08 - 20/08 )

Lịch Tập Tuần 4

( 21/08 - 27/08 )

Lịch Tập Yoga Class & Group-X Tháng 08

Lịch Tập Tuần 1

( 29/08 - 04/08 )

Lịch Tập Tuần 2

( 05/08 - 11/08 )

Lịch Tập Tuần 3

( 12/08 - 19/08 )

Lịch Tập Tuần 4

( 20/08 - 27/08 )

Lịch Tập Yoga Class & Group-X Tháng 07

Lịch Tập Tuần 1

( 01/07 - 07/07 )

Lịch Tập Tuần 2

( 08/07 - 14/07 )

Lịch Tập Tuần 3

( 15/07 - 21/07 )

Lịch Tập Tuần 4

( 22/07 - 28/07 )

Lịch Tập Yoga Class & Group-X Tháng 06

Lịch Tập Tuần 1

( 29/05 - 04/06 )

Lịch Tập Tuần 2

( 05/06 - 11/06 )

Lịch Tập Tuần 3

( 12/05 - 19/05 )

Lịch Tập Tuần 4

( 20/05 - 27/05 )

Lịch Tập Yoga Class & Group-X Tháng 05

Lịch Tập Tuần 1

( 01/05 - 07/05 )

Lịch Tập Tuần 2

( 08/05 - 14/05 )

Lịch Tập Tuần 3

( 15/05 - 21/05 )

Lịch Tập Tuần 4

( 22/05 - 28/05 )

Lịch Tập Yoga Class & Group-X Tháng 05

Lịch Tập Tuần 1

( 01/05 - 07/05 )

Lịch Tập Tuần 2

( 08/05 - 14/05 )

Lịch Tập Tuần 3

( 15/05 - 21/05 )

Lịch Tập Tuần 4

( 22/05 - 28/05 )

Lịch Tập Yoga Class & Group-X Tháng 06

Lịch Tập Tuần 1

( 29/05 - 04/06 )

Lịch Tập Tuần 2

( 05/06 - 11/06 )

Lịch Tập Tuần 3

( 12/05 - 19/05 )

Lịch Tập Tuần 4

( 20/05 - 27/05 )

Lịch Tập Yoga Class & Group-X Tháng 03

Lịch Tập Tuần 1

( 27/02 - 05/03 )

Lịch Tập Tuần 2

( 06/03 - 12/03 )

Lịch Tập Tuần 3

( 13/03 - 19/03 )

Lịch Tập Tuần 4

( 20/03 - 26/03 )

Lịch Tập Yoga Class & Group-X Tháng 04

Lịch Tập Tuần 1

( 27/03 - 02/04 )

Lịch Tập Tuần 2

( 03/04 - 09/03 )

Lịch Tập Tuần 3

( 10/04 - 16/04 )

Lịch Tập Tuần 4

( 17/04 - 23/04 )

Lịch Tập Yoga Class & Group-X Tháng 04

Lịch Tập Tuần 1

( 27/03 - 02/04 )

Lịch Tập Tuần 2

( 03/04 - 09/03 )

Lịch Tập Tuần 3

( 10/04 - 16/04 )

Lịch Tập Tuần 4

( 17/04 - 23/04 )

Lịch Tập Yoga Class & Group-X Tháng 03

Lịch Tập Tuần 1

( 27/02 - 05/03 )

Lịch Tập Tuần 2

( 06/03 - 12/03 )

Lịch Tập Tuần 3

( 13/03 - 19/03 )

Lịch Tập Tuần 4

( 20/03 - 26/03 )

Đăng Kí Trải Nghiệm
Miễn Phí

Welly Fitness

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Đăng Kí Trải Nghiệm Miễn Phí

Welly Fitness

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.