Thông Tin Gói Dịch Vụ

ECONOMY

SILVER

GOLD

DIAMOND

SWIMMING

Kick Boxing

Yoga

GX

Bơi

Xông Hơi

Bể Sục

Chỉ với 1.500.000vnđ / tháng

Chỉ với 2.000.000vnđ / tháng

Chỉ với 2.500.000vnđ / tháng

Chỉ với 3.000.000vnđ / tháng

Chỉ với 2.000.000vnđ / tháng

Thông Tin Gói Dịch Vụ

Các gói dịch vụ linh hoạt phù hợp với nhu cầu tập luyện của bạn

ECONOMY

SILVER

GOLD

DIAMOND

SWIMMING

Kick Boxing

Yoga

GX

Bơi

Xông Hơi

Bể Sục

Chỉ với 1.500.000vnđ / tháng

Chỉ với 2.000.000vnđ / tháng

Chỉ với 2.500.000vnđ / tháng

Chỉ với 3.000.000vnđ / tháng

Chỉ với 2.000.000vnđ / tháng

Bảng Giá

Economy Fitness

Thời Hạn

1 Tháng

3 Tháng

6 Tháng

1 Năm

2 Năm

Số Tháng Sử Dụng

1

3

6

12

24

Giá Niêm Yết

1.500.000vnđ

3.800.000vnđ

6.000.000vnđ

9.600.000vnđ

15.000.000vnđ

Bảo Lưu

1 Lần

2 Lần

3 Lần

Chuyển Nhượng

1 Lần

1 Lần

1 Lần

Bảng Giá

Welly Economy Fitness

Thời Hạn

1 Tháng

3 Tháng

6 Tháng

1 Năm

2 Năm

Số Tháng Sử Dụng

1

3

6

12

24

Giá Niêm Yết

1.500.000vnđ

3.800.000vnđ

6.000.000vnđ

9.600.000vnđ

15.000.000vnđ

Bảo Lưu

1 Lần

2 Lần

3 Lần

Chuyển Nhượng

1 Lần

1 Lần

1 Lần

Bảng Giá

Welly Silver

Thời Hạn

1 Tháng

3 Tháng

6 Tháng

1 Năm

2 Năm

5 Năm

Số Tháng Sử Dụng

1

3

6

12

24

60

Giá Niêm Yết

2.000.000vnđ

5.000.000vnđ

8.000.000vnđ

12.800.000vnđ

20.000.000vnđ

45.000.000vnđ

Bảo Lưu

1 Lần

2 Lần

3 Lần

5 Lần

Chuyển Nhượng

1 Lần

1 Lần

1 Lần

1 Lần

Bảng Giá

Welly Silver

Thời Hạn

1 Tháng

3 Tháng

6 Tháng

1 Năm

2 Năm

5 Năm

Số Tháng Sử Dụng

1

3

6

12

24

60

Giá Niêm Yết

2.000.000vnđ

5.000.000vnđ

8.000.000vnđ

12.800.000vnđ

20.000.000vnđ

45.000.000vnđ

Bảo Lưu

1 Lần

2 Lần

3 Lần

5 Lần

Chuyển Nhượng

1 Lần

1 Lần

1 Lần

1 Lần

Bảng Giá

Welly Gold

Thời Hạn

1 Tháng

3 Tháng

6 Tháng

1 Năm

2 Năm

5 Năm

Số Tháng Sử Dụng

1

3

6

12

24

60

Giá Niêm Yết

2.000.000vnđ

5.000.000vnđ

8.000.000vnđ

12.800.000vnđ

20.000.000vnđ

45.000.000vnđ

Bảo Lưu

1 Lần

2 Lần

3 Lần

5 Lần

Chuyển Nhượng

1 Lần

1 Lần

1 Lần

1 Lần

Bảng Giá

Welly Gold

Thời Hạn

1 Tháng

3 Tháng

6 Tháng

1 Năm

2 Năm

5 Năm

Số Tháng Sử Dụng

1

3

6

12

24

60

Giá Niêm Yết

2.000.000vnđ

5.000.000vnđ

8.000.000vnđ

12.800.000vnđ

20.000.000vnđ

45.000.000vnđ

Bảo Lưu

1 Lần

2 Lần

3 Lần

5 Lần

Chuyển Nhượng

1 Lần

1 Lần

1 Lần

1 Lần

Bảng Giá

Welly Diamond

Thời Hạn

1 Tháng

3 Tháng

6 Tháng

1 Năm

2 Năm

5 Năm

Số Tháng Sử Dụng

1

3

6

12

24

60

Giá Niêm Yết

3.000.000vnđ

7.000.000vnđ

11.000.000vnđ

19.000.000vnđ

30.000.000vnđ

58.000.000vnđ

Bảo Lưu

1 Lần

2 Lần

3 Lần

5 Lần

Chuyển Nhượng

1 Lần

1 Lần

1 Lần

1 Lần

Bảng Giá

Welly Diamond

Thời Hạn

1 Tháng

3 Tháng

6 Tháng

1 Năm

2 Năm

5 Năm

Số Tháng Sử Dụng

1

3

6

12

24

60

Giá Niêm Yết

3.000.000vnđ

7.000.000vnđ

11.000.000vnđ

19.000.000vnđ

30.000.000vnđ

58.000.000vnđ

Bảo Lưu

1 Lần

2 Lần

3 Lần

5 Lần

Chuyển Nhượng

1 Lần

1 Lần

1 Lần

1 Lần

Bảng Giá

Welly Swimming

Thời Hạn

1 Tháng

3 Tháng

6 Tháng

1 Năm

2 Năm

Số Tháng Sử Dụng

1

3

6

12

24

Giá Niêm Yết

2.000.000vnđ

5.000.000vnđ

8.000.000vnđ

12.800.000vnđ

20.000.000vnđ

Bảo Lưu

1 Lần

2 Lần

3 Lần

Chuyển Nhượng

1 Lần

1 Lần

1 Lần

Bảng Giá

Economy Swimming

Thời Hạn

1 Tháng

3 Tháng

6 Tháng

1 Năm

2 Năm

Số Tháng Sử Dụng

1

3

6

12

24

Giá Niêm Yết

1.500.000vnđ

3.800.000vnđ

6.000.000vnđ

9.600.000vnđ

15.000.000vnđ

Bảo Lưu

1 Lần

2 Lần

3 Lần

Chuyển Nhượng

1 Lần

1 Lần

1 Lần

Bảng Giá

Economy Swimming

Thời Hạn

1 Tháng

3 Tháng

6 Tháng

1 Năm

2 Năm

Số Tháng Sử Dụng

1

3

6

12

24

Giá Niêm Yết

1.500.000vnđ

3.800.000vnđ

6.000.000vnđ

9.600.000vnđ

15.000.000vnđ

Bảo Lưu

1 Lần

2 Lần

3 Lần

Chuyển Nhượng

1 Lần

1 Lần

1 Lần